Wat werkt de politiek soms mooi

Wij kregen een foto toegezonden door de beheerder van het Bewonersplatform oud Ambacht:

Soms heeft een oproep succes!

Na de oud Ambacht Toekomst Gericht bijeenkomst van afgelopen najaar hebben we de politieke partijen gevraagd om in hun verkiezingsprogramma's aandacht te hebben voor de particuliere woningverbetering. In Vlaardingen bestaat het Servicepunt Particuliere Woningverbetering (Een samenwerking met Schiedam). Maar in tegenstelling tot Schiedam richt Vlaardingen zich alleen op Verenigingen Van Eigenaren  en niet op individuele huiseigenaren.

De oproep heeft gewerkt! Veel partijen hebben aandacht voor woningverbetering. Vooral met het oog op verduurzaming. Maar het CDA, AOV en Leefbaar Vlaardingen noemen het zelfs letterlijk in hun programma. Leefbaar heeft het hierbij zelfs over onze wijk! Wat werkt de politiek soms mooi!

Hier leest u meer over ons programmapunt wonen