Monthly Archives: juli 2018

Wethouder Hoekstra vergeet harde toezegging college

Wethouder Hoekstra meent mandaat te hebben de bestemming van het pand aan de Nijverheidsstraat 26 (dak en thuisloze opvang en deel kantoor),  te mogen wijzigen zonder de raad hierover te raadplegen.

Hieronder vindt u de betreffende tekst over de mandaten (wijzigingsbevoegdheid) van het college, waar het gaat om het wijzigen van de bestemmingen.

Wethouder Hoekstra meent echter dat de toestemming voor Industrieweg 9 ook gebruikt kan worden voor Nijverheidstraat 26 en wil dit juridisch laten toetsen.

Hierbij gaat hij voorbij aan een harde toezegging van zijn voorganger, toenmalig wethouder Versluis. Versluis heeft op 16 mei 2013 de harde toezegging gedaan, alvorens er een procedure wordt gestart (waar de juridische toetsing onderdeel van uit maakt) de gemeenteraad eerst een uitspraak mag doen. Is de gemeenteraad in meerderheid tegen de bestemmingswijziging, zal de procedure ook niet gestart worden. Met recente uitspraken over het mandaat van het college gaat wethouder Hoekstra dus in tegen deze harde toezeggingen van toenmalig wethouder Versluis

Aangezien het college met één mond spreekt (zoals dhr. Versluis aan geeft in bovenstaand video fragment) en wethouder Hoekstra in 2013 onderdeel was van dit college, zullen wij hem aan de toezegging van het college houden.