Algemene beschouwing meerjarenbegroting 2023-2026

Beste Vlaardingers,

750 jaar stadsrechten. In 2023 valt er wat te vieren!
De begroting van 2023 is sluitend en er is ruimte om te investeren!
Na jaren van financiële problemen is er in Vlaardingen wel het een en ander blijven liggen. Niet vreemd. Wanneer het thuis financieel even wat slechter gaat, dan worden investeringen en onderhoud ook uitgesteld, gaan we minder uiteten, gaan minder shoppen en wordt een luxe zonvakantie verruild voor hooguit een weekje naar de camping of niets.
Maar nu het weer beter gaat met de Vlaardingse gemeentefinanciën, pakken we de draad weer op en problemen moeten structureel worden aangepakt.
De stadsprogramma’s gaan komend jaar snel vorm krijgen en mede daarmee worden grote onderwerpen aangepakt! Dat is ook echt hoogste tijd!
Daarbij is samenwerken belangrijker dan ooit. Zonder Veiligheid, zal de Leefbaarheid niet verbeteren, zonder zorgzaam Vlaardingen heeft het programma Westwijk geen kans van slagen, zonder de Rivierzone, te weinig extra woningen en weinig klimaatadaptatie zonder groen. Maar aan de andere kant zien we ook dat er rekening gehouden moet worden met elkaar. Vergroening en klimaatadaptatie zouden ten koste kunnen gaan begaanbaarheid. Heb je ooit geprobeerd om met een rollator of rolstoel over grastegels te gaan?

Leefbaar ziet dat dit college een team vormt, maar nog meer dan anders, is het belangrijk dat ook binnen de gemeentelijke organisatie samengewerkt wordt, alleen dan kunnen de problemen ook echt succesvol worden aangepakt.
Leefbaar ziet naast de grote onderwerpen van de stadsprogamma’s nog meer uitdagingen.
De ICT en Cloud migratie zijn nog niet op orde. In dit digitale tijdperk essentieel. Helaas is na de vorige investering niet het resultaat bereikt wat Leefbaar had verwacht. Er wordt veel extra geld geinvesteerd, maar zonder kunnen we niet. Leefbaar wil wel echt dat het nu goed en volledig gebeurt. Want het MOET nu echt op orde komen.
De nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen geeft de gemeenteraad meer mogelijkheden om grip te krijgen op de verbonden partijen. Leefbaar vindt dan ook dat de nieuwe nota verbonden partijen de raad echt in positie moet zetten, niet alleen wanneer het gaat om de financiën, maar ook wanneer het gaat om de kwaliteit.

De monitor sociaal domein jaren is al jaren een speerpunt vanuit Leefbaar. Alleen echt van de grond komen doet dit niet. De motie van ONS zal Leefbaar dan ook mede indienen. Dit moet niet alleen een instrument zijn van de raad, maar juist een instrument waar managementinformatie samenkomt en waar ook de gemeentelijke organisatie mee kan werken en sturen. Dus niet alleen raadsleden zouden input moeten leveren, maar ook vanuit de specialisten vanuit het sociaal domein vanuit de gemeentelijke organisatie. Leefbaar wil nadrukkelijk meegeven om niet alleen financiële zaken mee te nemen, maar juist ook de kwalitatieve informatie!
Voor de jeugdzorg wordt er het komende jaar gestart met het MVS Jeugdmodel, spannend, maar zeker nodig om te zorgen dat er sneller en betere zorg komt.
Maar in Vlaardingen is er meer dan in andere steden sprake van vergrijzing. Nu er alleen nog maar verpleeghuizen zijn en geen verzorgingshuizen, zie je dat de vraag naar geclusterde woningen toeneemt. DSW, gemeentes en zorgorganisaties zijn samen op weg naar een toekomst bestendige ouderenzorg. Daar kunnen woonzorg concepten niet bij achterblijven en Leefbaar zal de motie van het OAV dan ook mede indienen. Deze woningen zijn ook zeker nodig om de doorstroming van woningen echt op gang te brengen en daarmee te helpen de balans te herstellen in de krappe woningmarkt.

Help, we hebben personeel nodig. Hoe zorgen we ervoor dat onze doelen en ambities waargemaakt kunnen worden? Wij horen getallen dat er meer dan 100 vacatures zijn, maar wanneer wij kijken op werkenvoorvlaardingen.nl of op de website gemeentebanen komen er niet meer dan 25-30 vacatures voorbij.
Ondertussen moeten we ‘goed ‘zorgen voor onze ambtenaren. Zij zijn het goud van de organisatie. Zij zijn degene die het werk uitvoeren, zodat wij onze ambities kunnen halen. Leefbaar maakt zich hier echt zorg om!
Eigenlijk zijn wij als Vlaardingers ook wel trots op onze stad. Maar het benoemen van je kwaliteiten en goede eigenschappen en dit ook uitdragen, vinden we blijkbaar moeilijk en lastig of zijn we daarvoor te bescheiden voor? Vlaardingen Partners gaat de gemeente Vlaardingen hierbij helpen en daar worden nu ruime middelen voor ingezet.

Vlaardingen, maar ook de rest van Nederland en de wereld, zit al een tijdje in een achtbaan. Balen, want om heel eerlijk te zijn, hou ik helemaal niet van achtbanen. De ene na de andere crisis dient zich aan en daarmee zitten we zonder het te vragen in een achtbaan met helaas soms driedubbele loopings. Eerlijk, ik word er chagrijnig van en kotsmisselijk. Maar er is geen keuze, we moeten er doorheen. Maagtabletje erbij en dan maar gaan met die banaan.... Maar ondertussen moeten we ook ons hoofd erbij houden en zorgen dat wij niet nog een paar extra ritjes krijgen die we zelf hadden kunnen voorkomen.
Als laatste wil Leefbaar het college nog wat vragen. We zien dat inwoners, maar ook bedrijven en maatschappelijke instellingen het lastig hebben. Wij zien ook, dat er nu steeds meer losse initiatieven vanuit de raad ontstaan.En het kan niet zo zijn wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Leefbaar vindt eigenlijk dat het Rijk met regelingen moeten.

Met vriendelijke groet,

Rianne Molenaar
VV2000/Leefbaar Vlaardingen