Bijdrage Herstelplan

VV2000 / Leefbaar Vlaardingen is altijd kritisch geweest op de financiële situatie van Vlaardingen. Bij elke begroting en voorjaarsnota hebben wij onze zorgen geuit over onder anderen grondexploitaties, sociaal domein, eigen organisatie en achterstallig onderhoud aan de buitenruimte. Vorige colleges hebben deze problemen nooit erkent. Er werd structureel niet goed begroot en de jaarlijkse tekorten werden opgevangen uit incidentele meevallers en door het leegtrekken van reserves. De huidige financiele problemen zijn echt niet sinds mei 2019 ontstaan, maar hebben hun oorsprong in de afgelopen 10 jaar.

Wanneer je moet bezuinigen is de makkelijkste keuze om het zwembad, de stadsgehoorzaal en het museum te sluiten en dan nog wat boekhoudkundige trucjes erover heen en voila ; je hebt een sluitende begroting.

Maar als we dat zouden doen. Dan doen we hetzelfde als de vorige colleges. Een Quick fix zonder uitzicht op een langdurig financieel gezonde situatie, waarbij Vlaardingen een onleefbare spookstad zou worden. Daar wil VV2000/ Leefbaar Vlaardingen niet voor kiezen.

Wij kiezen ook niet om een artikel 12 gemeente te worden. Waarom ; Dat heeft onder anderen een extreme verhoging op de OZB en parkeerbelasting tot gevolg en alle niet wettelijke taken zullen worden weggestreept. Denk aan culturele instellingen. Maar dan heb ik het niet alleen over bijvoorbeeld Kade 40, Museum , maar ook de breiclub van tante Truus. Maar denk ook aan het uitkleden van de kind regelingen en de extra armoede bestrijding, want ook dat is geen wettelijke taak.

Waar kiezen we dan wel voor. Voor een LEEFBAAR en financieel gezond Vlaardingen. Oftewel het herstelplan.

Vlaardingen moet in Balans komen. Zowel in financiele zin als in bevolkingssamenstelling. Dat weet Vlaardingen al jaren. Daar is al een goede start meegemaakt met Actieplan Wonen. De extra woningbouwopgave van 2000 woningen biedt juist kans om versneld een evenwichtige samenleving te creeren. Maar daarvoor moet er wel tempo gemaakt worden.
Naast bouwen is de aanpak van woonoverlast, criminaliteit en ondermijning een essentieel onderdeel om weer een leefbare stad te worden. In onze beleving is het essentieel dat daar hard kan worden opgetreden.

De transformatie van Sociaal Domein is noodzakelijk. Van aanbodgericht naar vraaggericht. Efficiënter werken, zonder dat de kwaliteit van hulpverlening en tevredenheid van bewoners achteruitgaat. Een uitdaging, maar wij zijn ervan overtuigd dat hier nog veel te halen is.
VV2000/ Leefbaar Vlaardingen kijkt uit naar de uitvoeringsplannen en rekent erop dat we met dit Herstelplan een stap kunnen zetten naar een Leefbaar en financieel gezond Vlaardingen!