Bijdrage voor meerjarenbegroting 2022-2025

Voor ons ligt de begroting 2021. VV2000/ Leefbaar Vlaardingen is blij om te zien dat alle ombuigingsvoorstellen zijn gedeeld met de gemeenteraad en dat daardoor veel partijen actief hebben meegedacht.

Vlaardingen heeft het financieel zwaar, maar staat nog steeds voor grote uitdagingen.

Dat het herstelplan in uitvoering is, betekent niet dat we er al zijn. Door de onzekerheden die er nog zijn en de gevolgen van de coronacrisis, zijn deze bezuinigingen onvermijdelijk.

De ombuigingen bestaande uit meer dan honderd voorstellen hebben een pakket opgeleverd waarmee Vlaardingen de risico’s voorlopig kan opvangen.

Hoewel de meerjarenbegroting op termijn een klein plusje laten zien, blijven wij voorzichtig. De coronacrisis is nog niet voorbij en de rijksbijdragen voor de komende jaren zijn onzeker. Dit kan ook aanleiding zijn dat er nog meer moet worden bezuinigd. Daarom vonden wij het prettig om te lezen dat het college blijft zoeken naar mogelijke ombuigingsvoorstellen en een efficiëntere manier van werken nastreeft.

Vlaardingen is zeker niet de enige gemeente die het financieel zwaar heeft. Taken zijn vanuit het Rijk naar gemeente overgegaan, maar dan met een lager budget. Alleen al in Zuid-Holland heeft 1 op de 4 gemeenten financiële problemen. Daarom zijn we ook mede-indiener van de motie Raden in Verzet. Wij zijn benieuwd naar welke politieke partijen zich bij de landelijke verkiezingen hard gaan maken dat er meer geld naar de gemeenten moet?

Zo komt in 2021 het inburgeringsbeleid naar de gemeenten. Leefbaar Vlaardingen zal deze strak monitoren.

VV2000 ziet dat de helft van de bezuinigingen uit de gemeentelijke organisatie komt en er wordt ervoor gekozen om tarieven kostendekkend of marktconform te maken. Toch moeten er pijnlijke keuzes gemaakt worden. Zo gaat er geen ton (100.000) naar sportstimulering en lezen wij dat de stadsboerderij per 2022 haar subsidie verliest. Wij zullen hiervoor een motie indienen om te kijken wat er nog mogelijk is.

Leefbaar Vlaardingen baalt ervan dat het op dit moment niet mogelijk is om het onderhoudsniveau van de buitenruimte niet te verbeteren. Wij willen wel graag met de raad in gesprek om te kijken of we het huidige budget op een andere manier kunnen verdelen, bijvoorbeeld door op bepaalde plekken iets minder naar het onderhoud van groen, maar iets meer naar het onderhoud van straten en trottoirs. Want de veiligheid moet voorop staan.

Wij willen niet de volgende generatie opzadelen met de problemen van nu. Moeilijke keuzes moeten nu gemaakt worden. Zaken vooruitschuiven is echt onverantwoord. In Vlaardingen moet elke euro bewust worden besteed.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen constateert dat we terug moeten naar de basis: Schoon, Heel en Veilig en doe maar gewoon is voor onze partij het uitgangspunt. Ambities zijn er genoeg, maar geld ontbreekt.  Wij zien de noodzaak om 100.000 euro extra te besteden voor het zwerfafval.  Ondanks dat wij het jammer vinden dat hier überhaupt geld aan uitgegeven moet worden. Wanneer iedereen het fatsoen zou hebben om gewoon zijn afval in de prullenbak te gooien, dan hadden we dit geld ergens anders aan kunnen besteden.

De problemen in Vlaardingen zijn groot. Maar de voorliggende begroting en ombuigingsvoorstellen leggen wel de pijn neer bij de mensen die het ook gebruiken en niet alleen de OZB-betalers. We zijn onderweg naar een goede structurele oplossing en wat VV2000/ Leefbaar Vlaardingen betreft komt die er zo snel mogelijk.