Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Volgens een internationaal onderzoeksteam kan fijnstof al invloed hebben, wanneer de baby nog in de baarmoeder is. De gevolgen kunnen groot zijn. Zo kan het gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de hersenen op latere leeftijd. Hersenen van embryo’s zijn kwetsbaar, omdat die nog geen mechanismen hebben om schadelijke stoffen uit de omgeving te weren.

Toxozon.nl, http://toxozon.nl/news/hersenen-ongeboren-kind-blijken-gevoelig-fijnstof/