De wetten die gepaard zijn gegaan met de decentralisatie naar gemeenten – de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet – zijn wel gebaseerd op het idee van zelfredzaamheid. Is deze stelselwijziging gebouwd op drijfzand?Dat de gemeente zich als eerste overheid bekommert om de burgers, daar zit wat in. Maar niet als je vervolgens tegen die burgers zegt: u kunt het meeste zelf, u heeft ons als overheid niet nodig. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was om mensen echt te helpen, ze beter te bedienen. De gedachte achter die stelselwijziging kan ik goed volgen. Maar het gaat mis in de manier van uitvoering.

NRC.nl, https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/08/nationale-ombudsman-de-overheid-kan-niet-zeggen-u-kunt-het-meeste-zelf-13395425-a1576479