De gemeenteraden zoals we die nu kennen, met elke vier jaar verkiezingen, voldoen niet meer. Er moet ruimte komen voor experimenten en daartoe moet de Gemeentewet nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 worden aangepast. Een van de radicalere ideeën is gemeenteraden te vervangen door ‘stadsoplopen’ van misschien wel 150 burgers die eventueel door loting worden samengesteld.Burgers, die zich nu te weinig gehoord voelen, moeten meer invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving en het bestuur daarvan. Daar is grote behoefte aan, zeggen de initiatiefnemers die vandaag met dit plan naar buiten zijn gekomen. Volgens hen hebben burgers de vaardigheden om een veel actievere rol te spelen in het gemeentebestuur.

NRC.nl, https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/26/plan-lokale-bestuurders-meer-macht-aan-de-burger-4989711-a1528497