PERSBERICHT: Leefbaar Vlaardingen en ONS.Vlaardingen

GEEN MOELANDERS HUISVESTEN IN DE VOP

De fracties VAN VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ONS.Vlaardingen zijn zeer verbaasd en teleurgesteld in woningstichting Waterweg Wonen.

Op 24 mei hebben een gering aantal woningen in de naastgelegen VOP wijk een brief ontvangen. Hierin staat dat het pand aan de Nijverheidstraat 26 (ook wel de Elementen genoemd) verkocht zal gaan worden aan Homeflex en dat hier 63 arbeidsmigranten gehuisvest zullen worden. Het schrijven van Waterweg Wonen laat weinig aan de verbeelding over, het lijkt allemaal al besloten. Deze brief heeft de nodige maatschappelijke onrust veroorzaakt en daarom zijn de partijen vanavond aanwezig. Bijzonder is ook dat de gemeente aanwezig zal zijn om de bewoners te informeren.

Het uitnodigingsbeleid van de informatieavond die vanavond gehouden zal worden op het hoofdkantoor van Waterweg wekt verbazing bij beide fracties. Er zijn zeer beperkt en selectief bewoners uitgenodigd. Zodoende roepen wij iedere bewoner op vanavond te komen.

Wij zijn er vanavond, jullie ook?

Locatie: Van Hoogendorplaan 1011
Tijdstip: 19.30 uur

Achtergrondinformatie

Op donderdag 25 januari 2018 heeft de fractie van VV2000/LV bij het vragenhalfuur voor raadsleden een aantal vragen gesteld over het voornemen van woningstichting Waterweg Wonen om Moelander huisvesting aan de Nijverheid 26 te realiseren. De toenmalig wethouder Hans Versluys heeft bij zijn beantwoording op de gestelde vragen duidelijk aangegeven dat het college hier nog niet eens een principe besluit over heeft genomen en dat pas wanneer dit principe besluit door het college genomen wordt er een spoorboekje komt over de te volgen route (dit mede doordat het op deze locatie een bestemmingsplanwijziging betreft).