Financiën

De afgelopen drie jaar hebben we de gemeente financiën van miljoenen in de min naar miljoenen in de plus zien stijgen. Doordat de eerste resultaten van het financiële  herstelplan zijn bereikt, kreeg de gemeente weer wat vet op de botten. Door een hogere  uitkering van de landelijke overheid lijkt het nu allemaal weer op orde te zijn en voor nu is  dat ook zo.

Leefbaar Vlaardingen heeft geen glazen bol en kan niet in de toekomst kijken. Wij willen  voorzichtig met de financiën omgaan. Nog niet alle ombuigingen en bezuinigingen van het  herstelplan zijn behaald en de geldstroom vanuit het landelijke kan zomaar weer verlaagt  worden. Als dat gebeurd zakt Vlaardingen direct weer door haar financiële hoeven.

Door slimmere verbindingen te leggen tussen bijvoorbeeld zorg, sport en beweging kunnen we met de huidige budgetten meer doen zonder hier meer geld voor uit te geven.  Door met deze blik naar de begroting te kijken blijft er geld over voor een aantal broodnodige investeringen in de stad.