Al in 2013 is de wet inburgering gewijzigd. Het Rijk beoogt in deze gewijzigde wet de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige te versterken. Met andere woorden: migranten en asielgerechtigden dienen zelf zorg te dragen voor hun inburgering in Vlaardingen.Immers van de gemiddelde inwoner van Vlaardingen  wordt OOK verwacht dat hij/zij zelfredzaam is, deelneemt aan de samenleving en investeert in eigen kennis en vaardigheden. Ditzelfde mogen we daarom verwachten van de asielzoeker en de statushouder.  

Vlaardingen24, https://vlaardingen24.nl/nl/nieuws/politiek/meer-grip-op-inburgering-door-gemeente-nodig/20533