Wisseling fractievoorzitter

Gisteravond heeft Raymond van Haren aangegeven zijn fractievoorzitterschap neer te willen leggen. Raymond vindt dat hij deze rol in combinatie met zijn professionele carrière niet optimaal kan vervullen.

De voltallige fractie heeft Rianne Molenaar als fractievoorzitter benoemd. De partij heeft het volste vertrouwen dat Rianne het fractievoorzitterschap prima zal vervullen.

Rianne heeft per direct de taken van Raymond overgenomen.

Raymond wordt vice fractievoorzitter en zal zich de komende tijd gaan richten op het sociale domein.

Wij willen Raymond bedanken voor zijn inzet als fractievoorzitter en Rianne veel succes wensen in haar nieuwe rol.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie VV2000/Leefbaar

Rianne Molenaar