Monthly Archives: maart 2018

Wat werkt de politiek soms mooi

Wij kregen een foto toegezonden door de beheerder van het Bewonersplatform oud Ambacht: Soms heeft een oproep succes! Na de oud Ambacht Toekomst Gericht bijeenkomst van afgelopen najaar hebben we de politieke partijen gevraagd om in hun verkiezingsprogramma's aandacht te hebben voor de particuliere woningverbetering. In Vlaardingen bestaat het Servicepunt Particuliere Woningverbetering (Een samenwerking met Schiedam).…
Lees verder

Waar is mijn stemlokaal?

Op woensdag 21 maart 2018 is het zover, dan kan je van 07.30 tot 21.00 jouw stem uitbrengen. Dit keer kan je zowel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en het Referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). In het overzicht hieronder vind je alle stemlokalen in Vlaardingen. [mp_row] [mp_span col="8"] [row]…
Lees verder

Persbericht: Lagere onroerende zaakbelasting verenigingen

19 maart 2018 PERSBERICHT CDA, D66, GroenLinks en Leefbaar: ‘Lagere onroerendezaakbelasting verenigingen’ VLAARDINGEN – Vrijwilligersorganisaties zouden minder onroerendezaakbelasting moeten betalen. Daarmee kunnen de organisaties de contributies betaalbaar houden. Zo kunnen ook minder draagkrachtige Vlaardingers blijven sporten en deelnemen aan culturele activiteiten. Mochten CDA, D66, GroenLinks en VV2000 Leefbaar Vlaardingen een uitnodiging krijgen voor de collegeonderhandelingen,…
Lees verder

Scoutcentrum Vlaardingen

Je zal vast de diverse berichten in de media hebben gezien over de scouting Vlaardingen en het Scoutcentrum. VV2000/Leefbaar Vlaardingen is sinds het eerste krantenbericht hier regelmatig op straat over aangesproken. En wij zijn ook gevraagd of wij hier iets in kunnen betekenen. Natuurlijk willen wij en doen wij dat ook! Direct na het bekend…
Lees verder