Integratie & arbeidsmigranten

Wie in Vlaardingen woont is Vlaardinger! In Vlaardingen behandelen we elkaar en onze stad met respect. Als inwoner van Vlaardingen tel je en doe je mee. Je hebt rechten en plichten. Je hebt recht op hulp wanneer je dat nodig hebt en je hebt de plicht om je  normaal te gedragen. Asociaal gedrag wordt niet geaccepteerd. Of je nu jong, oud, moslim  of Oost-Europeaan bent, je bent in de eerste plaats Vlaardinger. We zorgen voor een goed  inburgeringsprogramma wat niet vrijblijvend is om zo nieuwkomers de beste kansen mee  te geven.

Arbeidsmigranten die hier voor korte tijd verblijven, logeren in de hiervoor al  aangewezen logieslocaties aan de randen van de stad waardoor er weer starterswoningen  in de woonwijken beschikbaar komen en de woonoverlast wordt opgelost.