Leefbaarheid

De stad ligt er vuil en verloederd bij op te veel plaatsen. Vuilniszakken en grofvuil staan vaak naast de containers. U stapt regelmatig in hondenpoep op straat en de speeltuintjes en onze buitenruimte worden slecht onderhouden. Zolang hier geen effectieve aanpak op
plaatsvindt, zal dit straatbeeld niet verbeteren. Leefbaar Vlaardingen wil hogere boetes voor dit soort asociaal gedrag. De vervuiler betaalt moet het nieuwe normaal worden!

Naast meer investeren in de wegen, stoepen en het groen gaan we meer boa`s inzetten om op te treden tegen de verloedering van onze stad. In de wijken waar het pasjessysteem op de vuilcontainers niet werkt schaffen we dit af. In de wijken waar het wel effectief werkt, gaan we in gesprek met de bewoners zodat zij zelf kunnen kiezen of zij dit systeem willen behouden. Wij willen mooie schone leefbare wijken.

Aanpak woonoverlast geprofessionalisseerd(motie)
1 miljoen per jaar extra naar onderhoud buitenruimte(motie)