Onderwijs & economie

Als Vlaardingen mbo-stad wil zijn, moet er een betere aansluiting komen tussen
onderwijs en werk. Dat doen we door samen met het onderwijs en de zorgsector de ‘Zorg Innovatie Academie’ een goede start mee te geven op District U. Daarnaast wil Leefbaar ook een opleiding in Vlaardingen voor de technieksector. Zo bieden we Vlaardingse jongeren kansen voor de toekomst. Wij kunnen dat niet alleen, daar hebben we onze ondernemers keihard voor nodig.

Ondernemers dienen serieus genomen te worden en niet lastiggevallen te worden door
onnodige bureaucratie vanuit de gemeente. Ondernemers weten zelf prima wat goed
is voor hen en voor Vlaardingen.