Veiligheid

Overlast, zwerfafval, ondermijning en criminaliteit zijn in Vlaardingen helaas veel te veel  Aanwezig. Deels een taak van de politie maar steeds meer ook een taak van de gemeente.  Jaar na jaar zien we de cijfers verslechteren en het huidige beleid is gewoon niet effectief  genoeg. Leefbaar heeft hier schoon genoeg van. Alle Vlaardingers willen rustig kunnen  wonen, werken en winkelen in onze stad.

Door meer cameratoezicht en inzet van wijkboa’s zorgen we voor meer veiligheid. Naast de regisseur woonoverlast willen wij stadsmariniers in Vlaardingen. Deze ‘superambtenaren’ werken rechtstreeks onder de burgemeester, werken in de wijken en kunnen zich volledig inzetten om de problemen in de stad nu echt effectief aan te pakken.

Extra geld naar veiligheid(motie)