Wonen

Vlaardingen heeft een groot tekort aan woningen. Er zijn te weinig koop en huurwoningen. Hierdoor lopen de wachtlijsten steeds verder op en de huizenprijzen blijven stijgen. Door versneld uitvoering te geven aan de woonvisie "Samen bouwen aan Vlaardingen" lossen we dit probleem op. We bouwen voor alle inkomens en doelgroepen nieuwe duurzame en natuur inclusieve woningen op de juiste plek.

We bouwen de meeste huizen rondom de OV-stations. Een goede mix van diverse woningen in een gebied zorgt voor een prettige woonomgeving. In de wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, gaan we aan de slag met het toevoegen van woningen in andere prijsklasse en gaan de woningbouwverenigingen hun woningbezit grondig  duurzaam renoveren of vernieuwen. Daarnaast maken we per wijk een plan om de leefbaarheid weer op niveau te brengen.

We passen de Rotterdamwet aan en breiden deze uit, zodat Vlaardingers voorrang krijgen op een woning. We voeren zo snel mogelijk de zelfbewoningsplicht in zodat goedkope koopwoningen niet meer worden verhuurd.

De Broekpolder en het Krabbenpark blijven groen! Daar worden geen woningen gebouwd. Natuur zorgt voor een fijne leefomgeving dus Leefbaar gaat ook niet alle stukjes  groen in de wijken volbouwen. We kijken goed hoe we de wijken in balans kunnen brengen en zorgen zo voor een (t)huis voor iedereen

  Extra geld voor versnelling woningbouw (motie)