Zorg

De wachtlijsten in de zorg voor jong en oud zijn veel te lang. De gemeente moet  maatwerk toepassen zodat u snel de zorg krijgt die u nodig heeft. Zo ontsporten problemen niet tot een onnodig zwaarder en duurder zorgtraject. Leefbaar Vlaardingen wil de zorg verbinden met sport, kunst en cultuur. Meer aanbod van programma’s zoals Yets en Vlaardingen in beweging voor de jeugd.

Senioren geven we mogelijkheid meer kennis te laten maken met alle verenigingen, van
sport tot volkstuinen in de stad, om zo effectief de eenzaamheid te kunnen bestrijden.
Wij willen meer zorgbedden met professionele handen aan het bed en rondom de zorgcomplexen huur en koop aanleunwoningen waar u uitgebreidere zorg aan huis kunt krijgen.

Argosmobiel weer terug (motie)
Terugdraaien afschaffen aanvullende regeling huishoudelijke hulp mantelzorgers (motie)