Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Het uitgangspunt van VV2000 / Leefbaar Vlaardingen is dat iedere Vlaardinger recht heeft op zorg. Wie hulp nodig heeft en hulp wil, moet hulp krijgen! Sinds januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor uw zorg.

Niet op orde

Leefbaar maakt zich zorgen. Hoe kan het zijn dat de zorg niet goed geregeld is, terwijl er op dit moment geld wordt overgehouden op het sociale domein. Juist daarom vinden wij de geboden zorg in Vlaardingen niet goed. Veel ouderen in Vlaardingen hebben hun hulp aan huis terug zien lopen van drie/vier uur per week naar één uurtje, dat vinden wij schandalig. De gemeente heeft haar zaakjes niet goed op orde. Zorg is maatwerk, geen situatie is exact hetzelfde.

Eerlijke contracten

Thuiszorgmedewerkers hebben het zwaar. Ze krijgen geen fatsoenlijk salaris en ook nog eens korte contracten. Dit komt door de wurgcontracten die het huidige College heeft afgesloten met de thuiszorgorganisaties. Leefbaar wil eerlijke contracten. Zodat ook zij een normaal salaris en een vast contract kunnen krijgen.

Wijkteams

De sociale wijkteams werken verre van optimaal. Er zijn weer te veel tussenschakels gecreëerd waardoor de zorg die nodig is onnodig wordt vertraagd. Leefbaar vindt het absurd dat zorgprofessionals voor een WMO-aanvraag naar het sociale wijkteam worden gestuurd. In plaats van dat zij deze aanvraag direct bij ROG-plus in kunnen dienen. Zorgprofessionals vragen niets meer aan dan wat de patiënt of cliënt echt nodig heeft om veilig zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Jeugdzorg

Jeugdzorg is ook nog niet goed geregeld. Er zijn wachtlijsten om voor jeugdzorg in aanmerking te komen. Het duurt soms maanden voordat er een traject wordt opgestart en er daadwerkelijk hulp wordt geboden, dat is onacceptabel natuurlijk. Om maar te zwijgen over het feit dat de meesten hulptrajecten slechts zes maanden mogen duren. Alsof  jeugdproblemen altijd binnen zes maanden kan oplossen!

Geen duidelijk regels

Al de eerder genoemde problemen hebben gemeen dat de gemeente haar zaken niet op orde heeft. Wat wordt veroorzaakt doordat de gemeente geen duidelijke regels heeft opgesteld voor de hulp/zorg verlenende organisaties. Nota bene zijn dit de organisaties, die door de gemeente betaald worden om al dit soort zaken goed voor jou te regelen.

Leefbaar wil duidelijke regels stellen zodat het voor iedereen duidelijk is. Wanneer en voor welke zorg je in aanmerking komt en hoe die zorg moet worden verleend.

Eenzaamheid

Verder zal Leefbaar zich met onze samenwerkingspartner AOV inzetten om de eenzaamheid effectief te bestrijden. Wij willen samen nieuw beleid ontwikkelen voor inwoners die nu tussen wal-en-schip vallen.

Bijvoorbeeld de oudere mantelzorger die de partner verliest. En die in de tijd zelf ook zorgbehoeftig is geworden. Raakt niet alleen de partner, maar ook de aan hun verleende zorg kwijt. Dit komt doordat de goedgekeurde zorgindicatie op naam van de partner stond. Tijdens het rouwproces wordt iemand dan ook nog een geconfronteerd met het regelen van de eigen zorg aan huis.

Wij vinden het ongelooflijk dat dit niet goed geregeld is in Vlaardingen. Eenzaamheid is volksziekte nummer 1. Juist Vlaardingen heeft met name veel oudere inwoners die erg eenzaam zijn. Wij willen dat vrijwilligers een training kunnen volgen om eenzaamheid te herkennen en leren om hier op de juiste wijze mee om te gaan. Verder vinden wij dat gratis openbaar vervoer voor ouderen en de Argosmobiel, bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid. Wij maken ons hard om dit beleid, wat recent met meerdere partijen is  gerealiseerd, in stand te houden.

Collectieve zorgverzekering

Tot slot willen wij in kaart brengen of het mogelijk en wenselijk is om een collectieve zorgverzekering te realiseren naar het Rotterdamse model. Wanneer blijkt dat dit voor Vlaardingen alleen geen haalbare zaak is, dan willen we hier de andere regiogemeenten bij betrekken.

Kijk voor meer info over het Rotterdams model op:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vgz-rotterdampakket/

SEH

VV2000/ Leefbaar Vlaardingen zal zich blijven inzetten om de Spoedeisende hulp en de geboortezorg zich in de buurt te houden.

!
  • Zorg is maatwerk
  • Geld voor de zorg gebruik je voor de zorg
  • Eerlijke contracten voor de thuiszorg
  • Behoud gratis openbaar vervoer voor ouderen
  • WMO-aanvragen moeten eenvoudig en snel