Monthly Archives: juni 2018

PERSBERICHT: Leefbaar Vlaardingen en ONS.Vlaardingen

GEEN MOELANDERS HUISVESTEN IN DE VOP De fracties VAN VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ONS.Vlaardingen zijn zeer verbaasd en teleurgesteld in woningstichting Waterweg Wonen. Op 24 mei hebben een gering aantal woningen in de naastgelegen VOP wijk een brief ontvangen. Hierin staat dat het pand aan de Nijverheidstraat 26 (ook wel de Elementen genoemd) verkocht zal gaan…
Lees verder

LEEFBAAR EN ONS EISEN OPHELDERING OVER KOMST MOELANDERS AAN DE NIJVERHEIDSTRAAT

De fracties van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ONS Vlaardingen hebben de agendacommissie gevraagd om Moelander huisvesting bij de Elementen aan de Nijverheidstraat op donderdag 28 juni 2018 om 20:00 in de commissie te bespreken.  De fracties willen een stand van zaken en een toekomst visie horen van het college van B&W over de door woningstichting Waterweg…
Lees verder